Lord Robert Richwater

Description:
  • Membre d’una casa molt antiga de Rocadragón
  • Enviat al exili al no acceptr a Robert com a rei.
  • Ha tornat, les cases Valyries conspiren per a retornar-li les seves terres.
  • Té amistat cap a Melisandre.
Bio:

Lord Robert Richwater

Game Of Thrones DasyrchTimekiller